Úvod   >   Fasády   >   Zateplení fasády

Kontaktní zateplovací systémy

Než začneme zateplovat

Před vlastním zateplením budovy je dobré především zjistit, v jakém technickém stavu se dům nebo objekt nachází, jaké jsou jeho energetické parametry, co od zateplení požadujeme a jaké jsou individuální požadavky všech obyvatelů domu a majitelů bytů. Určitě je také dobré promyslet barvu a případnou malbu na nové fasádě. Pokud je Váš dům na sídlišti, je vhodné držet se barevné linie již zrekonstruovaných domů, aby se barvy zbytečně „netloukly“ a nebyly, lidově řečeno, pěstí na oko. Díky mnoha barevným odstínům společně jistě vybereme vhodnou barvu, která pohodlně zapadne do okolního prostředí a Váš dům zároveň odliší od ostatních panelových či bytových domů.

Při zateplování fasády kontaktujte specializovanou stavební firmu. Obraťte se na odborníky – obraťte se na nás!

Specializujeme se na kontaktní zateplovací systémy. Provádíme zateplení fasád na všech typech staveb od panelových domů, přes bytové domy až po novostavby. V moderní době jde technologie zateplování budov neustále vpřed, a proto se fasádní omítky dělají z čím dál lepších materiálů, které splňují vyšší a vyšší technologické nároky stavařů i uživatelů. Abychom dosáhli vysoké kvality, spolupracujeme výhradně s dodavateli materiálu renomovaných výrobců, a proto můžeme vždy poradit nejvhodnější materiál dle nároků, jaké na něj klient bude klást.

K primárním funkcím fasády patří především ochrana před všemi vnějšími vlivy (vlhkostí, deštěm, slunečním zářením, větrem ad.), zabránění vniku vody do objektu a distribuce vlhkosti z objektu.

Zateplení fasád se týká všech budov

Zateplování budov se týká jak nově postavených budov, tak starších zástaveb – panelové, bytové, administrativní či historické budovy, a přináší jejich obyvatelům hned několik pozitiv. Jako hlavní pozitivní vlastnost zateplování budov je výrazné snížení nákladů za energie a vytápění. Druhá podstatná výhoda je viditelný moderní vzhled fasády domu či budovy. Nemluvě o snížení rizika vzniku vlhkých zdí, plísní, prodloužení životnosti fasády a zvýšení hodnoty budovy na realitním trhu. Věděli jste například, že správně zateplená budova má daleko lepší a větší akustickou bariéru a lépe odolá povětrnostním podmínkám a vlivům, jako je mráz, déšť či tropická horka? Zjistěte si i další výhody zateplení fasád, nebo si přečtěte něco málo o metodách, jakými lze budovy zateplovat.

Proč zateplování budov?

7 důvodů, proč provést zateplení fasád, ať již u panelového domu, bytového domu nebo u novostaveb. K hlavním důvodům, proč do zateplení fasád investovat, patří zejména:

 • snížení energetických nároků na vytápění objektů
 • zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových stěn, díky zateplení fasády
 • zvýšení ochrany nosných konstrukcí objektu
 • snížení nepříznivého zatížení životního prostředí
 • zlepšení mikroklimatu v místnostech zateplených objektů
 • odstranění výskytu plísní na obvodových stěnách
 • zlepšení estetického vzhledu

Zateplení fasád a další činnosti

Při zateplování fasády je dobré provést také současnou výměnu či rekonstrukci oken, vstupních portálů, dveří, izolaci střechy. Proč? Protože všemi těmito otvory Vám může unikat teplo a tím pádem se zvyšují náklady za vytápění. Myslete při zateplování fasád také na tyto úkony. Jedině dokonale těsnící okna, dveře a další prostory zajistí spolu se zateplenou fasádou kýžený efekt. Zateplujeme i historické fasády.

Zateplení fasád je obal svislých konstrukcí, které snižují únik tepla z budovy. Zateplené fasády přinášejí okamžitou návratnost vložených prostředků, finanční úsporu na vytápění budovy a disponují mnoha dalšími faktory, ekonomickými výhodami a technickými vlastnostmi.

Zateplení fasád je v současné době stále aktuálnější téma. Zateplení fasád se netýká jen starší zástavby, ale také novostaveb, historických či administrativních budov. Věděli jste, kolik tepla Vám uniká různými částmi domu?

 • střechou až 30 %
 • fasádou/vnější stěnou až 30 %
 • podlahou až 7 %
 • okny a dveřmi až 16 %
 • větráním až 35 %

Zateplení fasád a fakta

Z ekonomického hlediska vykazuje zateplení fasád úsporu nákladů na vytápění 30–60 %. Při stále se zvedajících nákladech na vytápění či následnému ochlazování domu v letních měsících je tak návratnost investice do zateplení fasády velice rychlá.

Zateplení fasád eliminuje negativní vlivy změn teplot v konstrukci budovy, která tak lépe odolává povětrnostním podmínkám a vlivům vnějšího prostředí. Zvýší se povrchová teplota vnitřní strany obvodové konstrukce a následná tepelná hodnota uvnitř objektu.

Při plánovaném zateplení fasád u novostaveb můžeme již v projektu počítat s menší tloušťkou konstrukce a tím zvětšit obytné místnosti. Při kvalitním zateplení fasády můžeme instalovat topný zdroj a topnou soustavu s nižším výkonem a tím získat dvojitou úsporu za vytápění.

Kvalitně zateplená fasáda zamezuje vzniku plísní a výskytu vlhkých zdí. Odborná stavební firma vždy navrhne takové zateplení fasád s takovými materiály, aby byla rekonstrukce přímo na míru stavu renovovaného objektu. Obecně lze tvrdit, že zateplení fasád má kladný vliv na celou budovu jak z hlediska ekonomického, tak estetického. Nejen, že ušetříte nemalé peníze za vytápění, ale díky kvalitně provedené a zateplené fasádě se zvýší zájem realitního trhu při prodeji či pronájmu bytu v budově.

Zajímavost o zateplování z odborné literatury

V odborných pramenech se uvádí, že 1 cm silná fasádní polystyrenová deska má stejné tepelně izolační vlastnosti jako:

 • 6 cm silná dřevěná deska
 • 10 cm silná stěna z pórobetonových tvárnic
 • 22 cm silná stěna postavená z plných pálených cihel

 

Pro cenovou nabidku sestavenou dle zadání a Vašich potřeb, bližší informace, či poradenský servis nás kontaktujte zde.