Úvod   >   Střechy   >   Opravy a realizace plochých střech

Opravy a realizace plochých střech

Izolace a oprava střechy je nejdůležitějším prvkem při celkové rekonstrukci objektu. Kvalitní střecha slouží jednak k hydroizolaci, tedy aby do objektu nezatékalo, a také k termoizolaci, která chrání před úniky tepla v této části objektu. Hydroizolace střechy je nejnáročnější částí rekonstrukce a proto je třeba dbát na to, aby tyto činnosti prováděli jen zkušení pracovníci.

Pojem hydroizolace

Hydroizolace je vrstva, která brání a zamezuje pronikání vody v jakémkoliv skupenství do vnitřních prostor či stavebních konstrukcí objektu. V dnešní době se na hydroizolaci plochých střech nejčastěji využívají hydroizolační vrstvy složené z jednoho nebo více nastavitelných asfaltových pásů, vyrobeného modifikovaným elastomerem SBS.

Opravy plochých střech dokážeme zajistit od samého počátku až po konečnou realizaci. Provádíme veškeré důležité kroky, které se nesmějí při opravě střechy opomenout. Patří mezi ně posouzení stávajícího stavu, zjištění rozsahu sanace původních materiálů, výběr vhodné tepelné izolace a veškeré další potřebné úkony s tím související. RM Exterior Vám pomůže s rekonstrukcí ploché střechy, zajistí veškeré činnosti, které souvisí s opravami kvalitně, rychle a precizně.

Fóliová izolace střech

Izolace touto metodou umožňuje provést kvalitní a trvalou, mechanicky odolnou bezúdržbovou krytinu i na střechy s minimálním spádem.

Požadavky plochých střech

  • vodotěsnost
  • tepelná ochrana
  • odolnost vůči klimatickým podmínkám, UV záření, požáru
  • trvanlivost
  • speciální požadavky (jakost vrstev, únosnost)

Základní rozdělení používaných druhů plochých střech

  • zateplené, nezateplené
  • jednoplášťové, dvouplášťové
  • provětrávané, neprovětrávané
  • s klasickým nebo obráceným použitím vrstev

 

Pro cenovou nabidku sestavenou dle zadání a Vašich potřeb, bližší informace, či poradenský servis nás kontaktujte zde.